Loading...
Kurumsal 2020-10-14T14:40:11+03:00
Gücümüzü Doğadan Alıyoruz…
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN!

HAŞEP Kaplama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ülkemizde kaplama imalatında ilklerde yer alan firmamız, 1993 yılında kurulmuştur. Geçen bu zaman dilimi içerisinde kendimize ilke edindiğimiz kalite ve güven ile bugüne kadar iç ve dış piyasada markamızı kabul ettirmiş durumdayız.

Avrupa, Asya, Afrika, ve Amerika’daki çeşitli ülkelere ihracatımız ve ithalatımız ile ülkemiz ekonomisine katkılarımızı sürdürmekteyiz. Dünyanın farklı bölgelerinde üretilen kaplama ve keresteleri de (Birmanya Teak, Ebony, Jatoba, Tamo, Santos vb.) ülkemiz tüketicilerinin kullanımına sunmaktayız. Bir bölümünü ise dünyanın değişik ülkelerine ihraç etmekteyiz.

Makine parkımız günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenmiştir. 2 adet dik kesim makinesi, elektronik ütülü kurutma ve presler ile ahşap kaplama kesiminde dünya standartlarına ulaşmış durumdayız.

Ne yazık ki ülkemiz ormanlarının ağaç kalitesi ahşap kaplama sektörüne cevap verememektedir. Bunun doğal sonucu olarak sektörümüz hammadde açısından büyük bir oranda dışa bağımlıdır. Tomruk ithalatındaki nakliye ve gümrüklerdeki masrafların maliyetleri çok yükseltmesi sebebiyle firmamız yurtdışında da ortaklıklar kurmuştur. Firmamız, Rusya ve Romanya’da kaplama ve papel imalatına başlayarak sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine katkılarını çok uluslu bir firma olarak sürdürmektedir.

Misyonumuz

   Uluslararası alanda faaliyet gösteren, doğaya ve insan emeğine saygılı, gelişen ve sürekli yenilenen dünyaya ayak uydurabilen, ahşap kaplama, kereste üretiminde öncülük yaparak, fark oluşturabilen bir kuruluş olmak ve bu kuruluşumuzu istikrarlı bir şekilde büyümektir.
Firmamızın istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek için;
-Faaliyette bulunduğu sektörde kaliteli hizmet sunarak müşterilerini memnun etmeyi,
-Ortak iş yapmakta olduğu, karşılıklı güven duygusunun esas olduğu kişi ve kurumlara da kazandıran bir iş çevresi oluşturmayı,
-Çalışanların sürekli bir gelişme şansı yakalayabilecekleri mükemmel bir çalışma ortamı oluşturmayı,
-Çeşitli iş kollarında sürekli yatırımlar yaparak ve eğitimli iş gücü sağlayarak Türkiye ekonomisinin gelişmesinde önemli bir görev üstlenmeyi amaç edinmiştir.

Vizyonumuz

Çevreye duyarlı, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim anlayışını kendisine görev edinen HAŞEP Ağaç Kaplama & Kereste küresel ticaret ortamında saygın ve sektörüne yön verebilen bir kuruluş olmayı. Ahşap kaplama ürünleri ile birlikte kereste ürünlerine de değer katarak onları istenilen nihai ürünlere dönüştürülebilmeleri için daha erişilebilir olmalarını sağlamayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Politikamız

Ancak kalite her şey değildir. HAŞEP Ağaç Kaplama & Kereste’de, çevre üzerindeki etkisini azaltmak için her gün çaba göstermektedir. Nihai hedefimiz bu ayak izini tamamen etkisiz hale getirmektir. Bu bizim için yüksek önceliktir. Bunu başarabilmek için sürdürülebilir bir iş modeli geliştirdik:

 • İlk olarak, iyi yönetilen ormanlardan ahşap almaya çalışıyoruz. Kaplama alanında İtalyan LEGNOQUATTRO ve IPIR markaları ile  anlaşmamız çerçevesinde veya FSC ®  gibi resmi bir belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla kontrol ediyoruz .
 • Aynı zamanda CO²-nötr üretimi hedefliyoruz. Atık odunumuzu makine ve imalat alanlarımızı ısıtmak için kullanıyoruz.
 • Son olarak, çevreye en az etkisi olan ve ömürlerinin sonunda kolayca geri dönüştürülebilen ürünler üretiyoruz.

Bu vizyona tüm personelimize mesleki eğitim vererek somut bir form veriyoruz. Bu yolla, HAŞEP’deki herkes, sürdürülebilirlik ve kalite arayışımız da ki fikirlere yardımcı olabilir.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Ağaç Kaplama ve Kereste Sektörüne Yönelik İmalatı gerçekleştiren firmamız HAŞEP Kaplama Sanayi ve Ticaret A.Ş. topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşım ve kalite anlayışı ile; yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır hata ile hizmet, sıfır çevre kazası hedeflemektedir. HAŞEP Ağaç Kaplama & Kereste’de, çevre üzerindeki etkisini azaltmak için her gün çaba göstermektedir. Nihai hedefimiz bu ayak izini tamamen etkisiz hale getirmektir. Bu bizim için yüksek önceliktir.

Bu inançla;

 • Çevre ve Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
 • Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörlerin kalite ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Organizasyonun her kademesinde Kalite ve Çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarına ve tedarikçilerine eğitim ve açık iletişim imkanı sağlamayı,
 • Müşterilerinin mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli ve çevreci hizmetleri sunmayı ve müşterilerinin yaşamlarını daha iyi kılmayı,
 • Tedarikçileri ve müşterileri ile kazan kazandır prensibi ile işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
 • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı, kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı
 • Çevreye ve topluma olan duyarlılığı ile örnek olmayı taahhüt etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen taahhütleri başarabilme ışığında sürdürülebilir bir iş modeli geliştirdik:

 • İlk olarak, iyi yönetilen ormanlardan ahşap almaya çalışıyoruz. Kaplama alanında İtalyan LEGNOQUATTRO ve IPIR markaları ile  anlaşmamız çerçevesinde veya FSC ®  gibi resmi bir belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla kontrol ediyoruz .
 • Aynı zamanda CO²-nötr üretimi hedefliyoruz. Atık odunumuzu kurutma fırınlarımızda ve pişirme havuzlarımızda proses amaçlı kullanıyoruz.
 • Son olarak, çevreye en az etkisi olan ve ömürlerinin sonunda kolayca geri dönüştürülebilen ürünler üretiyoruz.

01.06.2018

GENEL MÜDÜR

BEKİR PAK

Orman Yönetim Konseyi (FSC®), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC® standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmıştır. Üretimlerimizi bize özel sertifika ile koruma ve gözetim zinciri dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

Sertifikalarımız ve Ödüllerimiz

HAŞEP Ağaç Kaplama ve Kereste firmamızın sahip olduğu kalite belgeleri ve çeşitli kuruluşlarca verilen ödüller.